รีวิว เกมการ์ด ไพ่อูโน่ UNO Card Game กระดาษมัน สี : Uno Card Game

เกมการ์ด ไพ่อูโน่ UNO Card Game กระดาษมัน

เกมการ์ด ไพ่อูโน่ UNO Card Game กระดาษมัน การ์ดเกม

ของเล่นและเกม เกมการ์ด ไพ่อูโน่ UNO Card Game กระดาษมัน

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 36.98THB

อูโน่

  ข้อมูลสินค้า เกมการ์ด ไพ่อูโน่ UNO Card Game กระดาษมัน

  วิธีเล่น
  1. แจกคนละ 7 ใบ
  2. หงายไพ่หนึ่งใบไว้ตรงกลาง
  3. ลงไพ่ที่เลขเดียวกัน, สีเหมือนกัน, หรือสัญลักษณ์เดียวกันกับไพ่ใบบนกอง
  4. ถ้าลงไม่ได้ ให้จั่ว ถ้าใบที่จั่วมาสามารถลงได้ ก็ลใบนั้นได้ทันทีAction Card
  +2 (Draw Two Cards): คนถัดไปต้องจั่ว 2 ใบทันที สามารถวางซ้อนกันได้ เพื่อสะสมโทษ
  +4 (Wild, Draw Four Cards): ผู้ที่เล่นใบนี้จะเลือกสี และคนถัดไปต้องจั่วเพิ่ม 4 ใบ
  Wild Card: สามารถลงซ้อนกับอะไรก็ได้ ผู้ที่เล่นใบนี้จะเลือกสี (เลือกสีเดิมก็ได้)Now the classic card game of matching colors and numbers comes with customizable Wild Cards for added excitement! Players take turns racing to get rid of all their cards by matching a card in their hand with the current card shown on top of the deck either by color or number. Special Action cards deliver game-changing moments and help defeat opponents! Use the Swap Hands card to change hands with any other opponent and write your own rules using the 3 customizable (and erasable) Wild Cards! You’ll find 19 of each color (red, green, blue, and yellow), plus 8 Draw Two, Reverse and Skip cards in every color, along with 4 Wild Cards, 4 Wild Draw Four cards, 1 Wild Swap Hands Card and 3 Wild Customizable cards. If you can’t make a match, you must draw from the central pile! Don’t forget to shout “UNO” when you only have one card remaining! The first player to reach 500 points wins. Includes 112 cards and instructions.


  รีวิว ของเล่นและเกม,รีวิว เกมแบบดั้งเดิม,รีวิว การ์ดเกม,รีวิว ,รีวิว ,คะแนนสินค้า4.6,คะแนนร้านค้า 84