รีวิว Max Ploys A-MATH เอแม็ท เกมส์ต่อเลขคำนวณ รุ่นประถม

Max Ploys A-MATH เอแม็ท เกมส์ต่อเลขคำนวณ รุ่นประถม

Max Ploys A-MATH เอแม็ท เกมส์ต่อเลขคำนวณ รุ่นประถม เกมกระดาน

ของเล่นและเกม Max Ploys A-MATH เอแม็ท เกมส์ต่อเลขคำนวณ รุ่นประถม

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 235THB

Max Ploys
  ต่อตัวเลขเป็นสมการฝึกให้เก่งคำนวณ
  หัดเล่นง่ายๆ สนุกได้ทั่งที่บ้านและโรงเรียน
  อายุ 7ขวบ ถึง ผู้ใหญ่
  ระยะเวลาในการเล่น 15-40 นาที

  The calculating mathematic game
  Age 7 to Adult
  2 to 4 Players
  15-40 minutes playtime

ข้อมูลสินค้า Max Ploys A-MATH เอแม็ท เกมส์ต่อเลขคำนวณ รุ่นประถม


รีวิว ของเล่นและเกม,รีวิว เกมแบบดั้งเดิม,รีวิว เกมกระดาน,รีวิว ,รีวิว ,คะแนนสินค้า4.5,คะแนนร้านค้า 90