รีวิว Quick Cups Size M Boardgame Card game บอร์ดเกมเรียงถ้วย

Quick Cups Size M Boardgame Card game บอร์ดเกมเรียงถ้วย

Quick Cups Size M Boardgame Card game บอร์ดเกมเรียงถ้วย การ์ดเกม

ของเล่นและเกม Quick Cups Size M Boardgame Card game บอร์ดเกมเรียงถ้วย

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 260THB

Kingso

  ข้อมูลสินค้า Quick Cups Size M Boardgame Card game บอร์ดเกมเรียงถ้วย

  แข่งจัดสีถ้วยตามภาพส่งเสริมการตอบสนอง / Arrange cups as per color in the card, quickest person rings the bell and wins. Promotes reaction speed.
  ขนาดถ้วย / Cup Dim: Diameter (กว้าง) 4 cm height (สูง) 4.8 cms
  ประกอบด้วย / Comprises:24 การ์ดรูป / 24 Picture Cards
  30 ถ้วย / 30 Cups
  1 กระดิ่ง / 1 Bell
  อายุ 4+ / Age 4+
  ผู้เล่น 2-6 คน / Players 2-6


  รีวิว ของเล่นและเกม,รีวิว เกมแบบดั้งเดิม,รีวิว การ์ดเกม,รีวิว ,รีวิว ,คะแนนสินค้า5,คะแนนร้านค้า 89